Bản tin thời sự tiếng Việt 12h – 09/11/2021 | VTV4

Quốc hội tiếp tục thảo luận toàn thể về tình hình kinh tế-xã hội – Hội nghị liên bộ trưởng ngoại giao – kinh tế APEC – Hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hồi … Nguồn: https://hoabinhct.com/ Xem thêm: https://hoabinhct.com/category/giao-duc