Unit 1. Life stories – Getting started – tiếng Anh 12 chương trình mới – cô Hoàng Xuân

Cùng khởi động bài học đầu tiên của chương trình tiếng Anh 12 mới Unit 1. Life stories qua bài học Getting started với sự dẫn dắt của cô Hoàng Xuân nào các em! Từ đó các em sẽ có cái nhìn khái quát về nội dung từ vựng cũng như phần nào nắm bắt … Read more