MÔN TIẾNG ANH – LỚP 12 | UNIT 8: THE WORLD OF WORK – L1&2 | 15H15 NGÀY 18.03.2020 | HANOITV


Học trên truyền hình: Môn Tiếng Anh 12 Bài giảng: Unit 8: The World of Work (Lesson 1 & 2: Vocabulary & Reading) Giáo viên: Nguyễn Bảo Trâm – THPT Chu …

Nguồn: https://hoabinhct.com/

Xem thêm: https://hoabinhct.com/category/giao-duc

Leave a Comment