BẠN LÀ DÂN CHƠI HỆ Gì? Cùng @AS Mobile Rikaki GilGaming trải nghiệm chế độ mới Thiết Kế Bản Đồ


ĐẠI CHIẾN MAP Bạn có thắc mắc Dân Chơi Nhật Bản sẽ Thiết Kế Bản Đồ như thế nào không? Dân Chơi Phố Cảng sẽ phải có nhiều container xuất hiện?

Nguồn: https://hoabinhct.com/

Xem thêm: https://hoabinhct.com/category/giai-tri

Leave a Comment